Symposium: Europa en de “tweestatenoplossing”

De EU staat erop dat er een Palestijnse staat wordt opgericht in de “bezette Palestijnse gebieden”. Jaarlijks worden miljoenen euro’s geïnvesteerd om dit streven te verwezenlijken, echter zonder resultaat. Waarom, en hoe nu verder? Deze thematiek wordt aangesneden tijdens het symposium Europa en de ‘tweestatenoplossing’, waarvoor u hartelijk bent uitgenodigd. Tijdens het symposium worden de resultaten gepubliceerd…